Filosofie van homeopathie

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dat wil zeggen dat het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier wordt gestimuleerd en versterkt. Homeopathie past de wet van de gelijksoortigheid toe; het principe dat wat ziek maakt ook kan genezen. Deze wet werd al door de vader van de geneeskunde, de Griekse arts Hippocrates beschreven en door de grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann, verder uitgediept.

Het principe is eenvoudig: een stof die in staat is bepaalde verschijnselen op te roepen, is ook in staat dergelijke verschijnselen te genezen. Het gelijkende wordt genezen door het gelijkende: similia similibus curentur.

Een voorbeeld
Koffie bijvoorbeeld kan slapeloosheid veroorzaken bij overmatig gebruik of bij gevoelige mensen. Als homeopatisch geneesmiddel (Coffea) kan koffie bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

Doel homeopathie

Er wordt gezocht naar de ´zwakke plek´ in de constitutie, de algemene gesteldheid, van waaruit uw klachten ontstaan. Een homeopatisch middel kan deze herstellen. Deze middelen zijn op speciale wijze bereid, niet vrij verkrijgbaar en meestal bij de behandeling inbegrepen.
Het doel van de behandeling is om de weerstand te verhogen en het zelfgenezend vermogen te stimuleren.

Vragen over homeopathie

Kan homeopathie samen met een reguliere behandeling?

Ik werk vanuit de visie dat de reguliere gezondheidszorg en natuurlijke geneeswijzen elkaar kunnen aanvullen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder gewone medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte en een te langzame schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie eenmaal aanslaat, kan er wellicht geminderd worden met gewone middelen. Het verminderen of staken van reguliere medicatie vindt in alle gevallen plaats in overleg met de huisarts of specialist. U heeft geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.
Hoe verschilt homeopathie van een andere natuurlijke geneeswijze?
Veel verwarring bestaat er over wat nu eigenlijk allemaal homeopatisch genoemd mag worden. Zo wordt de fytotherapie (= kruidengeneeskunde), vaak ten onrechte homeopathie genoemd. In de fytotherapie worden onder meer gedroogde kruiden toegepast om bijvoorbeeld organen te versterken of ontgiftingsprocessen aan te zetten. Natuurgeneeskunde adviseert naast fytotherapie ook op het gebied van voeding, supplementen en leefwijze.
In de homeopathie gaat het om de geneeskundige toepassing van middelen, waarvan de eigenschappen overeenkomen met het klachtenbeeld van een cliënt. Bovendien maakt men in de homeopathie niet alleen gebruik van plantaardige middelen maar ook van middelen vervaardigd uit dierlijk of mineraal materiaal. Deze worden op een heel nauwkeurige wijze bereid – gepotentieerd – waardoor ze bij een juiste toepassing en dosering, een veel sterker geneeskrachtig effect hebben dan de oorspronkelijke stof.

Waarom ´klassieke´ homeopathie?

Homeopathie wordt ´klassiek´ genoemd om een onderscheid te maken met ´klinische´ homeopathie en ´complex´homeopathie.
In de ´klinische´ homeopathie geeft men homeopatische middelen voor afzonderlijke klachten: een middel voor hoofdpijn, een middel bij het krijgen van tanden, etc… Deze middelen zijn vaak op de zelfzorgmarkt verkrijgbaar.
In de ´complex´homeopathie worden verschillende homeopatische middelen met affiniteit tot bepaalde klachten samengevoegd: voor hooikoorts wordt vb. een mengsel van middelen in één flesje gegeven.
Bij ´klassieke´ homeopathie wordt een homeopatisch middel op een totaal symptomenbeeld voorgeschreven en wordt de hele mens in ogenschouw genomen.
De ervaring heeft geleerd dat de resultaten optimaal zijn als ´klassieke´ homeopathie wordt toegepast, ´klassiek´ zoals deze oorspronkelijk ontwikkeld was door Samuel Hahnemann.

Hoe werkt een homeopatisch middel?

Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, zag de primaire oorzaak van een aandoening als een ´dynamische verstoring´. Hiermee bedoelde hij de verstoring van de harmonische verdeling van de lichaamsenergie. Dit gaat vooraf aan ziekte van de organen. Dat betekent dat een middel pas dan effectief kan functioneren als het van eenzelfde dynamische aard is als de primaire ziekte. Het middel moet als het ware resoneren met de aard van de verstoring. Het middel dient er zo fijn op afgestemd te zijn dat het er direct op in kan werken. Tijdens het eerste consult gaat de homeopaat op zoek naar waar de verstoring in de lichaamsenergie ontstaan is. Deze verstoring kan zich uiten in allerlei klachten zowel op lichamelijk als emotioneel gebied.

Hoe wordt een homeopatisch middel bereid?

Om een homeopatisch geneesmiddel te maken nemen we 1 deel van de oorspronkelijke stof. Dit vermengen we met 99 delen water of alcohol. De oorspronkelijke stof wordt dus 100 keer verdund. Dit mengsel wordt 10 keer krachtig geschud. Nu krijgen we een zogenaamde C1-potentie. De op deze manier verkregen geneesmiddelen noemen we potentie omdat ze de kracht, de potentie, hebben om een ziek persoon beter te maken, mits deskundig voorgeschreven. Dit verdunnen en schudden, wordt potentiëren genoemd. Het zorgt ervoor dat stoffen die in een normale dosering schadelijk zijn, nu verdwijnen. De genezende stimulans neemt juist toe en is krachtiger geworden.
Nemen we nu 1 deel van de C1 en mengen dat vervolgens weer met 99 delen water of alcohol en schudden het daarna op dezelfde wijze dan ontstaat een C2. Dit principe kunnen we eindeloos herhalen tot zo hoog als we willen: C100, C 1000 etc.…
Er zijn ook andere verdunningen mogelijk: een LM-potentie wordt bijvoorbeeld anders bereid. Eerst wordt er een C3-potentie gemaakt die dan steeds met een factor 50.000 verdund wordt.
Homeopatische middelen worden getest op mensen, uiteraard in een veilige dosering.
Dierproeven zijn dus niet nodig!