Beeld en geluid in grote ruimten

Wanneer u een grote ruimte van beeld, verlichting en geluid moet voorzien dat komt daar uiteraard veel meer bij kijken dan een reguliere kleine ruimte. Denk bijvoorbeeld bij een grote ruimte aan een fitnesscentrum, theater of beursgebouw. Geluids- en beeldtechnieken dienen van optimale kwaliteit te zijn in dergelijke ruimten. Hieronder noemen we enkele voorbeelden waarop u goed moet letten tijdens het inrichten van zo’n ruimte.

Geluid

Een goed geluid is bepalend voor de sfeer. Neem bijvoorbeeld een fitnesscentrum. Met goede muziek wordt het fitnessen steeds leuker. In zo’n ruimte mag daarom de muziek net iets harder zijn dan wat normaal als achtergrondmuziek kan worden beschouwd. Geluidsapparatuur en akoestiek zijn daarom erg bepalend. Apparatuur zoals een centrale omroepinstallatie kunnen ook erg handig zijn. Denk dus goed na wat u precies allemaal nodig hebt.

Akoestiek

Akoestiek is natuurlijk iets wat niet los gezien kan worden van een goed geluid. Akoestische problemen worden meestal veroorzaakt door het gebruik van nagenoeg enkele harde materialen in een ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan harde vloeren, wanden en plafonds, gebruik van spiegels, glas en staal of een combinatie hiervan.

De reflectie van geluid zorgt voor een onaangename galm in de ruimte. Mensen kunnen elkaar moeilijk verstaan, luisteren is zeer vermoeiend, muziek- en spraakversterking klinken erg chaotisch. Dit probleem wordt veroorzaakt door de akoestiek van de zaal en is niet eenvoudigweg met electronica op te lossen. Met de juiste materialen is de akoestiek in een ruimte goed aan te passen. Door professionele toepassing van akoestische materialen wordt de galmtijd aanzienlijk verkort en wordt spraakverstaanbaarheid en weergave van muziek sterk verbeterd.

Verlichting

Wanneer u een grote ruimte wilt verlichten dan is het uiteraard nog interessanter om te kijken hoe u dat energiezuinig kunt doen. Omdat niet ieder gebouw hetzelfde is en dezelfde functie heeft, is het belangrijk dat er goed wordt gekeken hoe verlichting op maat gerealiseerd kan worden. Of het nu gaat om het aanbrengen van theaterspots voor het uitlichten van objecten of het dynamisch verlichten van fitnesscentra of sportzalen: er moet goed worden gekeken wat elk gebouw verdient met als uitgangspunt dat uw ruimte functioneel van goede kwaliteit blijft