Overgang bij vrouwen

Stress blijkt een veel belangrijker factor te zijn dan leeftijdgebonden hormoonschommelingen als het gaat om het onbehagen van de vrouw tijdens de overgang. Bij een natuurlijke overgang vermindert de oestrogeenproductie geleidelijk en nemen de bijnieren en het lichaamsvet de productie voor een deel over. Voortdurende stress verzwakt echter de bijnieren, zodat er voor de oestrogeenproductie weinig energie over is. Beter leren omgaan met stress zal dus direct invloed hebben op de klachten.

Liefdevolle partner

In en na de overgang vermindert bij veel vrouwen de seksuele activiteit. Uit onderzoek blijkt echter dat dit veel te maken heeft met omstandigheden en gevoelens en weinig met hormonen. Een man op wie je uitgekeken bent, is een groter gevaar voor je libido dan je leeftijd. Vooral vrouwen in langlopende huwelijken problemen ervaren een verminderd libido rond de leeftijd van de overgang. Een nieuwe, liefdevolle partner bijvoorbeeld kan de zogenaamde overgangsverschijnselen in bed – zoals verminderd libido, droge vagina en pijn bij het vrijen – doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zit u in de overgang en heeft u twijfels of u nog zwanger kunt worden? Dit kunt u uitzoeken met een dna-test.

Overtuigingen

Uit een ander onderzoek kwam naar voor dat het fenomeen van de ‘self-fulfilling prophecy’ op dit gebied een belangrijke rol speelt. Als u denkt dat het moeilijk wordt rond uw vijftigste, dan krijgt u het ook moeilijk. Dat het een moeilijke leeftijd kan zijn, spreekt voor zich. Rond het vijftigste levensjaar zijn het vaak geliefden die veel aandacht nodig hebben. Zoals kinderen die in de puberteit komen of ‘uitvliegen’ of ouders die hulpbehoevend worden. ‘Gek’, denkt het personage uit Renate Dorresteins roman ‘Hoe overleef ik de overgang’, ‘ dat je in de ogen van de buitenwereld als vrouwvan vijftig iemand bent die er niet veel toe doet. Een suf schepsel zonder noemenswaardige interessante bezigheden of gedachten. Terwijl je nog nooit eerder in je leven zoveel turbulentie tegelijk hebt meegemaakt.’ Toch dragen uw houding en gedachten hierover ertoe bij hoe u deze periode beleeft. Gelukkig komen er steeds meer vrouwen rond voor uit dat ze de menopauze juist ervaren als een bevrijding. Eenmaal de ‘ zorgplicht’ is gedaan, kunnen eigen kracht en talenten worden ingezet voor bewust zelf gekozen doeleinden. Dit geeft energie.

Begeleiding

De overgang is een belangrijke mijlpaal c.q. ommekeer in het leven van een vrouw. Dit komt niet alleen door de fysieke veranderingen maar ook in de mate waarop u met uzelf geconfronteerd wordt. Overgangsverschijnselen blijken echter vaak weinig te maken te hebben met lichamelijke veranderingen en vrijwel alles met omstandigheden.