Zorgverzekering 2017

Op dit moment zijn de zorgverzekeraars druk bezig met hun nieuwe polis voor 2017. Er zullen veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot premie, eigen risico en zorgtoeslag. Er zijn al wel enkele aanpassingen bekent dat te maken heeft met het basispakket. De precieze wijzigingen worden bekend gemaakt tijdens de Prinsjesdag. De verzekeraars moeten op 19 november de premies bekend maken. Enkele belangrijke wijzigingen in 2017 zijn:

Vergoeding zorg buiten Europa vervalt

Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa, worden vanaf 2017 niet meer gedekt door de basisverzekering. Mensen die buiten Europa reizen zijn na 2016 aangewezen op aanvullende verzekering of reisverzekering buiten Europa.

Plastische chirurgie terug in basisverzekering

Er zijn plannen om in 2017 enkele cosmetische behandelingen die noodzakelijk zijn om fysieke ongemakken te voorkomen in de basispakket worden geplaatst. Het zou waarschijnlijk gaan om ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenis bij mannen. Er zijn wel strenge voorwaarde waaraan men moet voldoen om hier gebruik van te mogen maken.

Betere informatie op ziekenhuisnota
Vaak zijn de nota’s erg vaag voor de burgers en weten ze niet altijd waar ze aan toe zijn wanneer ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf 2017 komt er een betere informatie voorziening op ziekenhuis nota. Er zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen geneesmiddelen die bij een behandeling horen en geneesmiddelen die apart in rekening worden gebracht. Ze willen er zo voor zorgen dat de nota voor zowel de patiënt als zorgverzekeraar duidelijk worden.

NIPT-test voor alle vrouwen
Met een NIPT-test kan je uitwijzen of een ongeboren kindje een verhoogde kans op een chromosomale afwijking heeft. Het is nog niet duidelijk of het volledig word vergoed door de basisverzekering of gedeeltelijk.

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed
Tijdelijk verblijf in een zorginstelling, het zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’, zal vanaf 1 januari 2017 vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Orthodontie in 2017
Wanneer je Orthodontie nodig hebt in 2017 moet je rekening houden met een wachttijd bij een zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars eisen dat je minimaal een jaar klant moet zijn om dit vergoed te krijgen.

Zwangerschapskosten in 2017
De meeste zorg rond de zwangerschap wordt vergoed vanuit de basisverzekering 2017. Kosten voor aanvullende zorg kunnen worden afgedekt met een aanvullende verzekering. Bij enkele verzekeraars geldt een medische keuring of wachttijd voor het afsluiten van een aanvullende verzekering. Het is raadzaam dit ruim van tevoren te controleren.

Wil je goed op te hoogte zijn van de nieuwe regels kijk dan eens op Goedkoopste zorgverzekering 2017